Menu
K

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice

 

Entingen en gedrag

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort).
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Honden met een besmettelijke ziekte en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden.
 • Ongecastreerde reuen kunnen helaas niet mee.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. aan te geven tijdens het intake gesprek.

 

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.  
 • Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” zal uw hond zo droog en schoon mogelijk afleveren.
 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken, diefstal of dood gaan van uw hond.

 

Rechten en plichten van “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter”

 • “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” gaat op verantwoorde wijze met uw hond om en zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 • “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico, hulppersonen in te schakelen.

 

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

 

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte
  • Autopech
  • Prive/ familie omstandigheden
  • Weeralarm of extreme gladheid

    De wandeling word niet in rekening gebracht.

 • “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties zullen minimaal 4 weken van tevoren medegedeeld worden.

 

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door de uitlaatservice. U wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de wandeling niet voldaan zijn, heeft “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” het recht de dienst niet uit te voeren.
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

 

-“Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter”  behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.

- “Honden Uitlaatservice Trouwe Viervoeter” kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

- In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.